Loader

Jak uniknąć płacenia podatku PCC-2 przy zakupie gruntu

Zgodnie z art. 9  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zwalnia się od podatku m.in. następujące czynności cywilnoprawne: przeniesienie własności nieruchomościlub ich część i, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów m.in. sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Jak stanowi art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Dla uznania obszaru gruntów za gospodarstwo rolne znaczenie ma ich klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nie zaś studium planu zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy.

Dlatego sprzedaż gruntów, które w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy, jest zwolniona z PCC.

Reasumując jeśli nabywca kupi grunt rolny którego powierzchnia przekracza 1 ha będzie zwolniony od obowiązku zapłaty podatku PCC-2 ( od czynności cywilnoprawnych ).

Kwota którą można w ten sposób zaoszczędzić to często kilkaset, kilka a nawet kilkadziesiąt tysięcy zł w zależności od wielkości i ceny gruntu.

Akty prawne przytoczone w tym artykule znajdziesz tutaj

 

Podziel się :
Robert Przygoda
poczta@robertprzygoda.pl

Inwestor, coach, przedsiębiorca, bloger, dziennikarz. Jestem wykładowcą w ASBIRO, redaktorem w Businessmann Today, pisałem dla Estate.pl i Equity Magazine. Występowałem w TV, Polskim Radiu i Rzeczpospolitej. Napisałem e-booka o finansowaniu nieruchomości. Fascynuje się alternatywnymi metodami finansowania nieruchomości i ekonomią współpracy

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.