Loader

Struktura zmian gruntów w Polsce w ostatnich latach…

Kilka dni temu czytałem ciekawy artykuł na temat zmian w strukturze gruntów rolnych w Polsce na przestrzeni lat.

Struktura ta cały czas ulega zmianie.

Spowodowane jest to wieloma czynnikami i zależy od charakterystyki gruntu ( nieużytki, użytki rolne, grunty leśne, użytki kopalne, grunty pod wodami itp ).

Podsumowując –  ” malejąca powierzchnia gruntów rolnych związana jest z rozwojem terenów miejskich, rozwojem budownictwa mieszkaniowego, ośrodków przemysłowych i handlowych.

Duże znaczenie ma rozwój kraju pod względem infrastruktury komunikacyjnej. Budowa kolejnych dróg i autostrad w Polsce powoduje, że część terenów rolnych jest wykupywana pod budowę dróg.

Rozwój osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza wokół dużych aglomeracji miejskich najczęściej odbywa się kosztem terenów rolnych.

Rozwój cywilizacyjny Polski i Polaków powodować będzie w przyszłości dalsze zmiany w powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów.

Najpewniej zwiększać będą się tereny typowo miejskie, a zmniejszać tereny rolnicze “.

Warto zastanowić się jak wykorzystać te zmiany i na tym zarobić…

Cały artykuł można znaleźć na portalu www.inwestycje.pl

Podziel się :
Robert Przygoda
poczta@robertprzygoda.pl

Inwestor, coach, przedsiębiorca, bloger, dziennikarz. Jestem wykładowcą w ASBIRO, redaktorem w Businessmann Today, pisałem dla Estate.pl i Equity Magazine. Występowałem w TV, Polskim Radiu i Rzeczpospolitej. Napisałem e-booka o finansowaniu nieruchomości. Fascynuje się alternatywnymi metodami finansowania nieruchomości i ekonomią współpracy

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.