Loader

Nadchodzą ważne zmiany…

W najbliższym czasie pojawi się dużo ważnych zmian w aktach prawnych, które dotyczą rynku nieruchomości ( i nie tylko ).

I tak już 26 maja 2013 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która wprowadza zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi ( bez ograniczenia powierzchni ).

Dotychczas grunty klas I-III nie wymagały zgody ministra na zmianę przeznaczenia do 0,5 ha. Jest to więc, zmiana niekorzystna dla wszystkich właścicieli gruntów klas I-III którzy chcą przekształcać je na grunty budowlane. Teraz w każdym przypadku niezależnie od powierzchni będą musieli występować do właściwego ministra o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu. Zmiana ta wydłuży i ograniczy możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i przekształcenia w/w gruntów.

Wchodzące zmiany dotkną również developerów ( a także osoby prywatne ) zamierzających budować tak bardzo w ostatnim czasie popularne farmy fotowoltaiczne.

Dotychczas podmioty takie nabywały tańszą ziemię klas I-III w areale do 0,5 ha i przekształcały na działki zabudowane bez zgody właściwego ministra. Obecnie nie ma takiej możliwości – spowoduje to, więc prawdopodobnie zwiększenie zainteresowania klasami gruntów IV-VI.

Jednocześnie wartość gruntów klas IV-VI powinna wzrosnąć z powodu braku wyżej wymienionych ograniczeń. Właściciele takich gruntów nie muszą występować o zgodę do ministra, gdy zamierzają przekształcić je na budowlane.

Szykują się także zmiany w podatkach od nieruchomości, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

Projekt zmian jest na etapie założeń do ustawy.

Ministerstwo administracji chce zlikwidować płatność ratalną w przypadku osób, które płacą podatek nie większy niż 100 zł za rok.

Musiałyby one uiścić tę należność jednorazowo – do 15 marca ( dotychczas było to rozłożone na 4 raty ).

Jeśli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekraczałaby kosztów przesyłki poleconej ok. 3,80 zł podatnik w ogóle nie dostałby decyzji ustalającej wysokość daniny i nie musiałby jej płacić.

Proponowane jest również, aby wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogli w jednej decyzji (nakazie płatniczym) ustalić należność za wszystkie podatki (od nieruchomości, rolny i leśny).

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma się zmienić także np. definicja budowli.

Zostanie też doprecyzowane pojęcie względów technicznych, które pozwalają nie płacić podatku od nieruchomości.

Współwłaściciele garaży wielostanowiskowych, stanowiących odrębne nieruchomości (chodzi o sytuację, gdy każdy właściciel ma procentowy udział we współwłasności hali), nie będą odpowiadali solidarnie za zapłatę podatku i zostaną opodatkowani według posiadanych udziałów. Właściciel mieszkania i garażu dostanie jedną decyzję ustalającą wysokość podatku ( dotychczas było to dwie oddzielne decyzje ).

 Proponowane są także zmiany w ustawach o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) oraz ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).

Projekt zakłada m.in. likwidację szczególnego zwolnienia z podatku (od spadków i darowizn albo PCC) nabycia nieruchomości lub ich części, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te będą wciąż objęte ogólnymi zwolnieniami dla poszczególnych grup podatkowych, w szczególności dla najbliższej rodziny.

Z kolei notariusze, jako płatnicy tych danin, będą mieli obowiązek przekazywania gminom deklaracji podatkowych wraz z informacją o kwocie podatku należnego wyłącznie w formie elektronicznej.

Ważną zmianą jest niewielka modyfikacja zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Resort chce doprecyzować, że preferencja przewidziana dla członków najbliższej rodziny (np. małżonka, rodzeństwa) nie dotyczy nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze zasiedzenia.

Kolejna zmiana ma uregulować kwestię opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jednostronnej czynności dokonywanej w formie aktu notarialnego, a więc np. nieodpłatnego ustanowienia użytkowania i służebności. Przepisy określą m.in. moment powstania obowiązku podatkowego.

Zmiany przewidywane są również w obliczaniu podatku rolnego ( etap legislacyjny po poprawkach senatu ).

Do końca 2013 r. ma obowiązywać dotychczasowy sposób obliczania daniny.

Zmiany w ustawie powinny zacząć obowiązywać 1 października 2013 r., ale nowy sposób ustalania wysokości podatku wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2014 r.

Nowela zmieni metodę obliczania podatku rolnego.

Dotychczas wynosi on rocznie równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz równowartość 5 q żyta od 1 ha pozostałych gruntów.

Obecnie wartość żyta oblicza się według średniej ceny skupu (na podstawie komunikatu prezesa GUS) za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Po zmianach uwzględnionych zostanie 11 kwartałów sprzed kwartału poprzedzającego rok podatkowy.

Chodzi o to, by na wysokość podatku w mniejszym stopniu miały wpływ okresowe wahania cen zbóż na rynku.

Kolejne zmiany nastąpią w dostępie do ksiąg wieczystych ( od grudnia 2013 r. )

Zgodnie z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonanie wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem internetu.

Wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd.

Zmiana w/w ustawy daje jednak niektórym instytucjom prawo do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze i komornicy.

Ma to ułatwić i przyspieszy ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększyć efektywność egzekucji.

Jak więc widać zmian w najbliższym czasie będzie sporo i warto się na nie przygotować.

Podziel się :
Robert Przygoda
poczta@robertprzygoda.pl

Inwestor, coach, przedsiębiorca, bloger, dziennikarz. Jestem wykładowcą w ASBIRO, redaktorem w Businessmann Today, pisałem dla Estate.pl i Equity Magazine. Występowałem w TV, Polskim Radiu i Rzeczpospolitej. Napisałem e-booka o finansowaniu nieruchomości. Fascynuje się alternatywnymi metodami finansowania nieruchomości i ekonomią współpracy

2 komentarze
 • Michał
  Posted at 14:51h, 27 maja Odpowiedz

  Wielkie dzięki za sporą porcję ważnych informacji. Do tej pory kupując grunty rolne byłem zwolniony z podatku. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet jakiej wysokości podatku spodziewać się po tych zmianach. Ciekawe też, do kiedy mam czas kupić np. ziemię od sąsiada bez tej opłaty. Podsumowując – jedynym sposobem na na kupno tej ziemi bez podatku będzie wziąć córkę sąsiada za żonę?
  Pozdrawiam

  • Robert Przygoda
   Posted at 17:48h, 27 maja Odpowiedz

   Bardzo proszę Michale. O jakim podatku/opłacie piszesz bo jest ich wiele ?

Post A Reply to Michał Cancel Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.