Loader

Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem [ po zmianach w 2016 r ]…

Mam nadzieję, że oglądnąłeś video powyżej.
W takim razie wiesz już, że można kupić ziemię rolną po zmianach, które zaszły na rynku nieruchomości rolnych w maju 2016 r.
I wcale nie trzeba być rolnikiem ani nawet Polakiem !
Oto wspomniana decyzja ( zgoda na zbycie ) Prezesa ANR oraz akt notarialny z sierpnia 2016 r. ( poniżej ).

21

Jak to możliwe ?
Przecież ustawodawca wprowadził ograniczenia w obrocie ziemią rolną dla wszystkich, którzy nie spełniają pewnych kryteriów ( dla uproszczenia – nie są rolnikami ) !
Media ( i nie tylko ) prześcigały się w zastraszaniu i sianiu paniki spekulując, że to koniec handlu ziemią, spadku cen.
Było też sporo zwolenników ograniczania obrotu ziemią i ochrony przed cudzoziemcami ( w momencie kiedy ich również dotknęły ograniczenia ocknęli się ).
Ustawa z powodu podejrzenia o swoją niekonstytucyjność znalazła się również w Trybunale Konstytucyjnym.
W międzyczasie z powodu problemów które stwarzała ( politycy niestety nie przewidzieli skutków jej wprowadzenia ) była już zmieniana ( np. z powodu braku kredytowania gruntów rolnych przez banki ).
Żeby móc sprzedać/ kupić grunt rolny najpierw trzeba wystąpić do Prezesa ANR z wnioskiem o zgodę na zbycie/ nabycie ( wzory wniosków dla zbywcy i nabywcy )
Jak zauważysz wniosek jest bardzo szczegółowy – Państwo chce wiedzieć bardzo dużo.
Zanim jednak sprzedaż ziemię rolną ( wniosek dla zbywcy ) musisz :

 

– oświadczyć, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez
a)  rolnika indywidualnego,
b)  osobę bliską zbywcy,
c)  jednostkę samorządu terytorialnego,
d)  Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
e)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

W załączeniu musisz przedłożyć :
1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości ( np. wypis z rejestru gruntów)
2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości
3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z informacją czy dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. informację o obciążeniach nieruchomości dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej
5. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych poświadczone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
6. dokumenty potwierdzające, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez osoby, o których mowa art. 2a w ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie, innym miejscu – podać gdzie,; inne dokumenty- podać jakie)
7. oświadczenie, że w wyniku nabycia powierzchnia posiadanych przez nabywcę użytków rolnych nie przekroczy 300 ha,
8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy
9. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
10. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa)
11. wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
12. inne dokumenty

Wniosek nabywcy wgląda nieco inaczej.
Oprócz w/w informacji jako nabywca musisz przedłożyć ( wniosek dla nabywcy ) :
1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy3 albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. A ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął3
2. zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta
o posiadanym stażu pracy w rolnictwie3 lub zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników3 (w przypadku braku wykształcenia rolniczego)
3. oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały wydane przez Urząd Miasta/Gminy (w przypadku, gdy nabywca jest już zameldowany na terenie ww. gminy)

I tu zaczynają się dla większości osób tzw. schody – szczególnie dla nabywców.
O ile we wniosku zbywcy do ANR nie ma szczególnych trudności w skompletowaniu dokumentacji o tyle nabywca musi spełnić wiele dodatkowych warunków ( patrz wniosek nabywcy ).
A wiedza jak to skutecznie zrobić jest warta ogromne pieniądze
Przeciętna osoba nieposiadająca dostępu do prawników i innych specjalistów będzie miała duże bardzo trudności w skompletowaniu dokumentów do wniosku.
Poza tym proces sprzedaży wydłużył się o 30 dni ( czas na rozpatrzenie wniosku przez ANR ).
Nie zagłębiając się w szczegóły – dla profesjonalistów wszystko jest możliwe.
W tym wypadku profesjonaliści to zespół Treeneo.
I to nie jest wypadek jednorazowy – takich transakcji spółka będzie przeprowadzała coraz więcej ( także z cudzoziemcami, ale o tym w kolejnym artykule ).
Dlaczego w takim razie ANR nie korzysta z prawa pierwokupu ?
Powodów jest kilka. To m.in. :
– ograniczone środki
– nieatrakcyjność gruntu w wykorzystaniu rolniczym ( zbyt mały areał, słabe gleby itp. )
ANR uruchomiła nawet specjalny portal informacyjny ( propagandowy ) dla osób kupujących i sprzedających grunty.

3Reasumując – pod rządami obowiązywania nowej ustawy nie-rolnicy mogą kupować ziemię. Wiąże się to jednak z wydłużoną ścieżką sprzedaży ( wniosek do ANR ) i dodatkowymi kosztami.

 

 

Podziel się :
Marcin Godlewski
godlewski.marcin@gmail.com
74 komentarze
 • Lucyna
  Posted at 10:18h, 13 kwietnia Odpowiedz

  Jestem zatrudniona w gospodarstwie rolnym syna, odprowadzane są za mnie składki do Krus od ponad 10 lat, mam wykształcenie technik rolnik ale nie posiadam na własność ani w dzierżawie ziemi rolnej.Chciałabym nabyć 1,51 ha ziemi rolnej.Jakie dokumenty powinny być załaczone do wniosku nabywcy składanego do Kowr?

 • Michal
  Posted at 22:21h, 03 kwietnia Odpowiedz

  Dzień Dobry, mam pytanie czy jeśli nie jestem mieszkancem danej gminy, czy mam możliwość zakupu gruntu? Jeśli przekształcę działkę rolna na budowlana to musze czekać 5-10 lat abym mógł ją sprzedać?

  • Robert Przygoda
   Posted at 11:30h, 05 kwietnia Odpowiedz

   Zakup ziemi rolnej możliwy jest również przez osobę nie będącą rolnikiem ani mieszkańcem danej gminy.

   • Michal
    Posted at 18:39h, 01 lipca Odpowiedz

    A czy muszę czekać tak długo z sprzedażą? Jeśli przekształcę w działki budowlane? Czy aby przekształcić w budowlaną muszę odczekać kilka lat?

 • Maria R
  Posted at 11:23h, 01 kwietnia Odpowiedz

  Witam Panie Robercie. Zamierzam kupić działkę rolną 1 h 25 m nie jestem rolnikiem. Na działce znajduje się dom o powierzchni 110 m kwadratowych oraz budynki gospodarcze. Moje pytanie jest takie czy nie będąc rolnikiem mogę kupić taka działkę ?

 • Basia
  Posted at 15:10h, 09 lutego Odpowiedz

  Witam, w akcie darowizny dostałam od mamy grunty o łącznej powierzchni ponad 6 arów. Mama miała to na współwłasność ze swoim rodzonym bratem. Nie znosili współwłasności tylko w akcie darowizny przekazali nam ziemi, mama mi, wujek swojemu synowi. Jako nowi posiadacze chcieliśmy wznieść współwłasność lcz żadne z nas nie spełnia warunków, potrzebujemy zgody od KOWRU. Jednym z dokumentów potrzebnych do uzuskania zgody jest oświadczenie od sołtysa że działka była ogłoszona do sprzedania. Co w sytuacji gdy nie było ogłoszenia.? Czy mimo to sołtys ma podpisać pismo choćby z jedną datą wystawienia ogłoszenia?

  • Robert Przygoda
   Posted at 18:03h, 15 lutego Odpowiedz

   Ogłoszenie jest warunkiem koniecznym. Bez tego nie sproceduje się wniosku KOWR.

 • Kamil Malesz
  Posted at 23:35h, 08 lutego Odpowiedz

  Witam,
  znazlazłem działkę rolną na terenie której wprowadzany jest właśnie plan miejscowy – w najbliższej perspektywnie (może roku) pradwopodobnie działka zostanie zmienioną uchwałą nowego planu na budowlana. Zakładając że uzyskam zgode KOWR na kupno działki, która znajduje się na terenie miasta. Jak będzie wyglądać perspektywa prowadzenia wymaganej działalności rolniczej przez kolejne dziesięć lat, kiedy działka formalnie nie będzie już budowlana? Czy będę mógł ją na przykłąd sprzedać wcześniej? Czy aktulanie wprowadzany plan miejscowy zmieniający przeznaczenie działki nie przeszkodzi mi jakoś w uzyskaniu zgody KOWR na zakup ziemi?
  Dziekuję serdecznie za ewentualną pomoc i pozdrawiam serdecznie. Kamil

  • Robert Przygoda
   Posted at 02:08h, 09 lutego Odpowiedz

   Proponuję abyś zastanowił się ( o ile czas nie goni ) nad nabyciem tej działki na umowie przedwstępnej i poczekał do uchwalenia planu.

 • Grzegorz F
  Posted at 17:48h, 06 listopada Odpowiedz

  Witam. Czy jest możliwość zakupu łącznie 6 działek – 3szt z warunkami zabudowy + droga wewnętrzna oraz 2 rolne. Żadna z nich nie przekracza 30ar. Łącznie jednak mają 65ar. Nie jestem oczywiście rolnikiem.

  • Robert Przygoda
   Posted at 18:00h, 06 listopada Odpowiedz

   Jeśli żadna z nich nie przekracza 30 ar to nie jest potrzebna zgoda KOWR.

 • Adam
  Posted at 16:23h, 09 czerwca Odpowiedz

  Witam uzyskałem zgodę z KOWR na zakup działki. Między czasie dokonałem podziału tej działki na 5 mniejszych, czy ponownie muszę mieć zgodę KOWR jeśli wielkość działek powstałych w wyniku podziału nie przekracza wielkości na jaką mam zgodę z KOWR?

  • Robert Przygoda
   Posted at 17:07h, 09 czerwca Odpowiedz

   Nie bardzo rozumiem sformułowania zawarte w zapytaniu.

   • Adam
    Posted at 09:39h, 11 czerwca Odpowiedz

    Zgoda z KOWR na działkę 125 na papierze – 1ha.
    Między czasię działke została podzielona na 125/1 125/2 … 125/6 i nadal wszystkie działki mieszczą sięw tym 1ha.
    Czy zatem po podziale trzeba wnioskować raz jeszcze o nowe numery działek do KOWR?

    • Robert Przygoda
     Posted at 11:00h, 11 czerwca Odpowiedz

     Zmieniły się nr i powierzchnie działek więc trzeba wystąpić o zgodę do KOWR

 • Marcin
  Posted at 19:54h, 05 czerwca Odpowiedz

  Nie podoba mi się ta ustawa. Sprzedaję grunt, który zaledwie w 10% procentach jest oznaczony jako rolny, a potrzebna zgoda Dyrektora KOWR. Mam nadzieję, że to tylko formalność. Nie wie Pan w praktyce jak szybko rozpatrywane są wnioski? Bo ustawowo mają miesiąc. Z góry dzięki.

  • Robert Przygoda
   Posted at 20:01h, 05 czerwca Odpowiedz

   Rozpatrywanie wniosku zależy od ich ilości w oddziale. Min. 1 miesiąc – a czasem nawet kilka miesięcy

 • Daniel
  Posted at 20:18h, 10 maja Odpowiedz

  Dzień Dobry
  Chce kupić dom, który jest zarejestrowany jako gospodarstwo o powierzchni 0,70 ha , Nie jestem rolnikiem i nie zamierzam być, po prostu chce kupić dom, w którym chcę tylko mieszkał. Czy też muszę wypisywać jakieś wnioski?

  Za odpowiedź z góry dziękuje

  • Robert Przygoda
   Posted at 20:26h, 10 maja Odpowiedz

   Tak – trzeba wystąpić z wnioskiem do KOWR. Najlepiej gdyby zrobił to zbywca.

 • iza
  Posted at 14:24h, 08 maja Odpowiedz

  Witam!
  Planuje zakupić 4 ha ziemi rolnej na powiększenie swojego gospodarstwa. Sęk w tym że nie posiadam wykształcenia rolniczego a jedynie średnie i prowadzę gospodarstwo rolne od ponad 5 lat a KRUS opłacany był jedynie przez 1,5 roku od momentu zakupu pierwszej nieruchomości o pow. 1,6 ha. Więc w myśl art. 6 ust. 3 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie mam stażu pracy bo pozostałych pkt. tj 2 do 5 nie spełniam. Proszę podpowiedzieć czy staż pracy liczy się jedynie od momentu posiadania własnej nieruchomości rolnej czy praca w gospodarstwie rodziców tez się zalicza.?

  • Robert Przygoda
   Posted at 15:21h, 08 maja Odpowiedz

   Witam. Proszę sobie nie zawracać głowy stażami tylko wystąpić do KOWR z wnioskiem. Nierolnicy też mogą nabywać grunty.

 • Grzegorz
  Posted at 01:02h, 19 kwietnia Odpowiedz

  Dzień dobry Panie Robercie – planuję kupić od właściciela 1,5 ha łąki , który wyjechał do Niemiec poprzez jego pelnomocnika. W nowym planie zagospodarowania od 2018r. teren jest budowlany lecz w wypisie gruntów i K.W : figuruje jako łąka. Niestety nie jestem rolnikem i nie posiadam rolniczych uprawnień. Proszę o poradę czy mam prosić właściciela o podział na mniejsze działki do 30 arow i dopiero wtedy je kupić, sporządzając wcześniej umowę przedwstępną? Czy sporządzić umowę przedwstępną i czekać na nową ustawę? Czy jest na zakup tej łąki jakiś lepszy sposób ?

  • Robert Przygoda
   Posted at 21:39h, 21 kwietnia Odpowiedz

   Podział działek na mniejsze niż 3000 m2 spowoduje naliczenie vat. Proszę wystąpić z wnioskiem do KOWR

 • Wioletta Mikulska
  Posted at 14:52h, 17 kwietnia Odpowiedz

  Witam, jak długo musi wisieć ogłoszenie ( w prasie, odr,gminie) żeby można złożyć wniosek ANR . I czy musi być w jakiejś konkretnej prasie?

  • Robert Przygoda
   Posted at 15:39h, 17 kwietnia Odpowiedz

   Nie ma sztywnych reguł. Decyzja należy zawsze do KOWR. Wytyczne można znaleźć we wnioskach na stronie KOWR.

 • Krzysztof
  Posted at 09:37h, 14 kwietnia Odpowiedz

  Witam . Chciałbym się spytac . Ponieważ nie jestem rolnikiem i chciałem kupic od rolnika ziemie pod budowę domku o wielkości 50 arow . Dogadalem się z tym rolnikiem i przekształci 30 arow na dzialke budowlana a 20 arow zostanie jako rolna. Czy nie będzie trudności kupic takiej działki.

  • Robert Przygoda
   Posted at 20:21h, 15 kwietnia Odpowiedz

   Proszę pamiętać, że w tym wypadku do ceny przekształconej działki rolnik doliczy vat. Poza tym taka działka nie podlega pod ustawę.

 • Marcin
  Posted at 17:50h, 03 kwietnia Odpowiedz

  Dzień Dobry Chcę kupić grunt 7200 m2 (w mieście ale nie ma MPZP) nie jest ona również zabudowana chce ją kupić na Spólkę Zoo podzielić i budowac tam domy Jaki ma Pan na to pomysł ? Czy gdy dotychczasowy własciciel postawi tam dom bądz bedzie w trakcie budowy (fundament ) to już nie podlega to pod ustawę a może trzeba wystąpic do KOWR o zgodę ale ja nie chcę czekać 10 lat na jej zbycie jakie wiec są konsekwencje niedotrzymania tego terminu czy KOwr ma prawo pierwokupu po podpisaniu tego dokumentu ?? Dziękuję za odpowiedź

  • Robert Przygoda
   Posted at 22:24h, 03 kwietnia Odpowiedz

   Proszę sprawdzić status działki w wypisie i wyrysie. Jeśli będzie rolna to najlepiej gdyby sprzedający wystąpił do KOWR z wnioskiem.

 • Michał Głowacki
  Posted at 00:25h, 26 marca Odpowiedz

  Witam Panie Robercie,
  Mam działkę o powierzchni 62 arów ( rolna), brak planu zagospodarowania przestrzennego. Mam kupca na tą działkę nie rolnika, ja też nie jestem rolnikiem. Czy da się ją sprzedać w inny sposób niż występować o decyzję do ANR ? Np. w sposób taki, że oddam ją komuś jako darowizna ?
  Ile się czeka na decyzję od prezesa ANR ?

  • Robert Przygoda
   Posted at 09:03h, 26 marca Odpowiedz

   W tym wypadku należy wystąpić do KOWR. Darowizna nie załatwi sprawy. Czas oczekiwania jest różny w zależności od ilości wniosków w danych oddziale – min. 1 miesiąc.

 • Agnieszka
  Posted at 10:29h, 07 marca Odpowiedz

  Czy aby kupić działkę 29 arów (nie będąc rolnikiem) trzeba wystąpić z wnioskiem do ANR ?

 • Kasia
  Posted at 21:38h, 06 lutego Odpowiedz

  Witam,chcemy kupić działkę rolną o powierzchni 1,086 ha,nie jesteśmy rolnikami. Jak wygląda procedura zakupu? Sprzedający chce podzielić ją na kilka mniejszych poniżej 3000m i wtedy mamy je kupić wszystkie, a następnie chcemy się starać o uzyskanie warunków zabudowy, ponoć można wstępnie tylko na 1 działkę uzyskać warunki?
  Pozdrawiam
  Kaja

  • Robert Przygoda
   Posted at 21:57h, 06 lutego Odpowiedz

   Wystarczy złożyć wniosek do lokalnego oddziału KOWR – najlepiej gdy złoży go sprzedający. Ziemię można kupić w jednym kawałku nie będąc rolnikiem. Proszę poszukać lokalnego urbanisty/prawnika który może pomóc w procedurze.

 • Małgorzata
  Posted at 08:11h, 25 stycznia Odpowiedz

  A czy bez rękojmi mogę składać wniosek nabywcy? Czy jako nie rolnik dostanę w ogóle tą rękojmę?

 • Małgorzata
  Posted at 08:06h, 25 stycznia Odpowiedz

  Chcę kupić działkę 0,65 ha nie będą rolnikiem, Czy jako nie rolnik otrzymam rękojmę? I czy bez rękojmi mogę składać wniosek nabywcy?

  • Robert Przygoda
   Posted at 10:09h, 25 stycznia Odpowiedz

   O rękojmię proszę występować do sołtysa. Nie trzeba być rolnikiem, żeby otrzymać rękojmię.

 • Piotr
  Posted at 13:17h, 30 grudnia Odpowiedz

  Witam. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha od 7 lat. Mieszkam i jestem zameldowany w mieście.
  Planuje kupić drugie gospodarstwo o powierzchni 3 ha w sąsiedniej gminie. Czy w takim przypadku muzę również występować do agencji o zgodę?

 • Monika
  Posted at 14:23h, 21 listopada Odpowiedz

  Witam,
  Czy żeby wystąpić do Prezesa ANR z wnioskiem jako zbywca musze już mieć potencjalnego nabywcę tej ziemi?? Czy mogę wystąpić do ANR z wnioskiem i mieć decyzję a dopiero później szukac nabywcy?

 • Blazej Bien
  Posted at 10:36h, 11 listopada Odpowiedz

  Panie Robercie, gdzie znaleźć przykładową opinie sołtysa (jakiś wzór)? Mówię o przypadku gdzie syn rolnika chce kupić ziemie a sam nie jest rolnikiem i nie ma kwalifikacji rolniczych. Wtedy zbywca składa wniosek ale nabywca musi dać rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. I jednym z dokumentów wymaganych (jak mi powiedziano) jest opinia sołtysa.

  • Robert Przygoda
   Posted at 11:22h, 11 listopada Odpowiedz

   Proszę po prostu udać się po opinię do sołtysa ewentualnie zlecić to prawnikowi.

 • bartek
  Posted at 16:15h, 09 października Odpowiedz

  mam wrażenie , że w pkt 5 wniosku zbywcy jest konieczność bycia rolnikiem

  • Robert Przygoda
   Posted at 21:24h, 09 października Odpowiedz

   Nie – nie trzeba być rolnikiem. Wystarczy sołtys lub odr.

  • bartek
   Posted at 09:24h, 10 października Odpowiedz

   gdyby Pan przybliżył mi co to znaczy “sołtys” . moja działka ma nieszczęśliwie 3001 m .

   • Robert Przygoda
    Posted at 09:34h, 10 października Odpowiedz

    Opinia sołtysa. Proszę znaleźć lokalnego prawnika/urbanistę – on powinien pomóc w sprawach urzędniczych.

 • Krzysztof
  Posted at 22:45h, 18 września Odpowiedz

  Witam Panie Robercie.

  Pytanie mam i bardzo prosze o odpowiedz

  Jest jedna spora dzialka – 2.6 hektara .
  W planie zagospodarowania przestrzennego ktory obowiazuje od teraz tj 2017.09 , ok 30 arow od drogi publicznej, dzialka ma tereny budowlane oznaczone MN a wszystko poza tym , jest to zielen nieurzadzona i las..

  Jakie sa mozliwosci aby kupic najwieksza czesc dzialki w swietle nowych przepisow ?
  Czy trzeba wytyczyc dzialke z dzilaki tj 30 arow budowlane + max 30 arow (to co moze kupic nie rolnik )?
  Lub czy jest mozliwosc kupna calosci dla nie rolnika?

  Pilnie prosze o odpowiedz.

  Pozdrawiam serdecznie

  • Robert Przygoda
   Posted at 22:52h, 18 września Odpowiedz

   Witam. Działki budowlane nie podlegają ustawie, a działka rolna musi mieć min. 30 ar. Można kupić całość jako nierolnik – trzeba wystąpić do agencji z wnioskiem.

 • Monika
  Posted at 08:51h, 07 września Odpowiedz

  witam,
  chcemy kupic działkę rolną a nie jestesmy rolnikami. Mąż jest synem rolników i jest zameldowany u rodzicow. CZy jako syn rolnikow jest rolnikiem indywidulanym? czy dostaniemy zgodę?

  • Robert Przygoda
   Posted at 09:13h, 07 września Odpowiedz

   Pani Moniko zależy jaka to działka. Proszę wystąpić do ANR z wnioskiem ( najlepiej zbywca ) i poczekać na rozstrzygnięcie. W ponad 90 % przypadków ANR wydaje zgodę.

 • Agnieszka
  Posted at 13:38h, 05 września Odpowiedz

  witam mąż chce kuic ziemie rolna o powierzchni 1.5 ha, na której są dwa budynki mieszkalne. maz ma firme budowlana i ani ja ani on nie jest rolnikiem ani nie mamy z rolnictwem nic wspólnego a chciałby czesc ziemi wykorzystać w roznych “firmowych celach- chociażby trzymaniu ciężkiego sprzętu budowlanego a budynki wymagają gruntownego remontu. mieszkamy w tej samej gminie i na tej działce chcielibyśmy przenieść się na stale po doprowadzeniu budynków do normalnego stanu. czy jest szansa na zakup tej nieruchomości przez nas??? czy osoba sprzedajaca musi wcześniej ta dzialke odrolnic??pozdr.

  • Robert Przygoda
   Posted at 15:33h, 05 września Odpowiedz

   Witaj. Proszę wystąpić do ANR z wnioskiem o zgodę na zbycie/nabycie – najlepiej gdyby zrobił to zbywca. Alternatywnie zbywca może przekształcić w działkę budowlaną ale wtedy zapłaci Pani dodatkowo VAT.

 • Tomasz
  Posted at 06:55h, 31 sierpnia Odpowiedz

  Witam. Panie Robercie mój kuzyn chce mi sprzedać działkę rolną o powierzchni 1.1ha. W tej działce 13arów jest zakwalifikowane jako LAS, reszta jako pastwiska i zakrzewienia . Łatwiej będzie jeśli o wniosek wystąpi kuzyn jak zbywca czy ja jako kupujący? Pozdrawiam

  • Robert Przygoda
   Posted at 08:42h, 31 sierpnia Odpowiedz

   Witam. Najlepiej jak z wnioskiem występuje zbywca.

   • Tomasz
    Posted at 20:21h, 31 sierpnia Odpowiedz

    Wiem że zbywca (mój kuzyn) musi wystąpić o zgodę do ANR o sprzedaż mi jako nie rolnikowi tej działki.
    Jednym z punktów jest: dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Np akceptacja z ODR.
    Pytam czy muszę mieć taką akceptację, jeśli łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi poniżej 1ha? (powierzchnia działki wynosi 1.1ha w tym Las 0.14ha, zalesienia i zakrzewienia 0.54ha, łąki 0,06, pastwiska 0,18 oraz grunty rolne 0,18.)
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.

 • Zbigniew
  Posted at 13:30h, 11 lipca Odpowiedz

  Witam Pana,
  mam działkę powyżej 1ha na terenie Warszawy, ale jest to ziemia rolna i brak planu zagospodarowania(w trakcie uchwalania) jest tylko studium planu i w nim maja działka jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną.
  Chcę ją sprzedać deweloperowi przed wejściem planu zagospodarowania, czy wystarczy wystąpić do ANR-u o zgodę i jeżeli takową otrzymam to mogę od razu sprzedać?

  • Robert Przygoda
   Posted at 15:29h, 11 lipca Odpowiedz

   Należy wystąpić do ANR – ale przy gruntach pow. 1 ha są większe ograniczenia więc lepiej wystąpić o WZ a po uzyskaniu sprzedać.

 • Szymon
  Posted at 11:24h, 30 maja Odpowiedz

  Czy da się kupić w ten sposób ziemie rolną na aukcjach komorniczych?Z tego co widzę to byłoby mało czasu na uzyskanie zgody od ANR bo terminy na aukcji to często niecałe 3 tygodnie od ogłoszenia.

 • Tomek
  Posted at 05:20h, 25 marca Odpowiedz

  Witam.
  Moja macocha wychowująca mnie od małego chce mi sprzedać, darować ziemię rolną zabudowaną domem,nie jestem rolnikiem.
  Wiem,że muszę mieć zgodę na kupno Prezesa Agencji nieruchomości rolnych ponieważ nie jestem jej synem.
  Moje pytanie brzmi,jak dobrze umotywować pismo do prezesa, aby dostać takie pozwolenie.

  • Robert Przygoda
   Posted at 08:51h, 25 marca Odpowiedz

   Proszę wystąpić z wnioskiem do ANR – wnioski dostępne na ich stronie internetowej. We wniosku są wyjaśnienia jak go wypełnić i co załączyć.

 • Marcin
  Posted at 23:07h, 28 stycznia Odpowiedz

  Witam.
  Panie Robercie z doświadczenia proszę o podpowiedź w jaki sposób najlepiej umotywować chęć nabycia niedużego kawałka ziemi rolnej (niecały hektar) pisząc do Prezesa ANR.
  Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie spełniam pewnych warunków (nie jestem rolnikiem, nie zamieszkam tam itp) to tych załączników po prostu nie składam?
  Pozdrawiam

  • Robert Przygoda
   Posted at 23:43h, 28 stycznia Odpowiedz

   Panie Marcinie należy złożyć wnioski zgodnie z instrukcjami w nich zawartymi. Poza tym na stronie ANR może Pan znaleźć dużo przydatnych informacji- proszę dokładnie przeczytać wszystkie zamieszczone tam informacje. Polecam również znalezienie osoby z tego terenu specjalizującej się w tym ( prawnik, urbanista itp ).

 • Przemek
  Posted at 01:44h, 23 stycznia Odpowiedz

  Chciałbym nabyć nieruchomość rolną od prywatnego właściciela w celach inwestycyjnych, ale nie jestem rolnikiem i nie spełniam warunków o których mówi ustawa. (czyli nie będę prowadził tam gospodarstwa ani mieszkał min. 5 lat) Czy wobec tego istnieje możliwość aby taką nieruchomość nabyć ? Co należy spełnić aby była możliwość takiej transakcji ?

  • Robert Przygoda
   Posted at 10:38h, 23 stycznia Odpowiedz

   Witam. Nie trzeba być rolnikiem żeby kupić ziemię – należy jednak złożyć wniosek do ANR. Wnioski dostępne są na stronie Agencji.

   • Przemek
    Posted at 21:51h, 23 stycznia Odpowiedz

    Tak zgadzam się że nie trzeba być rolnikiem aby kupić ziemię. Jednak po nabyciu takiej nieruchomości zmuszony jestem prowadzić tam gospodarstwo (we wnioskach o których Pan wspomina jest zapis, że można nabyć ziemię tylko w celu prowadzenia gospodarstwa rodzinnego) a przecież mój cel zakupu jest zupełnie inny. Co w takim wypadku ?

    • Robert Przygoda
     Posted at 13:11h, 24 stycznia Odpowiedz

     Panie Przemysławie skoro nie jest Pan rolnikiem to z samej zasady nie będzie Pan prowadził gospodarstwa. Proszę złożyć wniosek do ANR i czekać na odpowiedź.

 • Karol
  Posted at 11:00h, 19 grudnia Odpowiedz

  Panie Robercie, jak spełnić warunek zamieszkiwania na danej nieruchomości przez 5 lat skoro chcemy zakupić nieruchomość w celach inwestycyjnych przy założeniu że może ona czekać na rozstrzygnięcia sporów przez Trybunał lub inne np. czekać aż minie okres 10lat. Zgodnie z jednym z art nabycie poprzez oświadczenie nieprawdy jest nieważne. Oświadczenie takowe występuje bo we wniosku do prezesa ANR jest mowa o utworzeniu gospodarstwa rodzinnego i w ustawie mowa o zamieszkiwaniu w danej gminie przez min 5 lat. Przy założeniu że chcę zakupić ziemię rolną w celach inwestycyjnych nie sposób spełnić tych warunków jak np mieszkam w centralnej Polsce a kupuję ziemię na Mazurach. Jak do tego podejść aby było to sensowne i nie było nabycia które według ustawy jest nieważne?

  • Robert Przygoda
   Posted at 16:04h, 19 grudnia Odpowiedz

   Witam. Jeśli chce Pan kupić nieruchomość rolną a nie spełnia warunków to proszę uważnie przeczytać ustawę o informacje na stronie ANR. Prezes ANR może wydać zgodę osobie która nie spełnia warunków.

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.