Człowiek, który pieniądze zarówno wydaje, jak i oszczędza, jest najszczęśliwszym człowiekiem, gdyż korzysta z obu przyjemności. Samuel Johnson   Na wstępie wyjaśnijmy czym jest ekonomia społeczna : Ekonomia spo­łecz­na - jest sektorem go­spo­dar­ki, w którym or­ga­ni­za­cje są zo­rien­to­wa­ne na spo­łecz­ną uży­teczność a wy­pra­co­wy­wa­na przez nie nadwyżka służy re­ali­za­cji celu spo­łecz­ne­go. [J. Hausner] " Ekonomię...

" Okazję ciężko rozpoznać, ponieważ jest ubrana w łachmany i wygląda jak ciężka praca " Czy potrafiłbyś rozpoznać okazję gdyby do Ciebie przyszła ? Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i spróbuj odpowiedzieć na pytania : która z tych nieruchomości to okazja ?                                               Trudno odróżnić prawda ? ( choć mogę...

„ Tworzenie bogactwa wg Groundsa (Steve Grounds napisał bestseller "Planuj i bogać się - przyp. aut.) wymaga koncentracji na tworzeniu autentycznej wartości oraz pasywnego dochodu, równowagi, uważnego zarządzania przepływem pieniężnym. Przede wszystkim jednak polega na robieniu tego, co naprawdę sprawia nam przyjemność. Możesz stworzyć bogactwo jedynie, jeśli...

X