Loader

Człowiek, który pieniądze zarówno wydaje, jak i oszczędza, jest najszczęśliwszym człowiekiem, gdyż korzysta z obu przyjemności. Samuel Johnson Na wstępie wyjaśnijmy czym jest ekonomia społeczna : Ekonomia spo­łecz­na - jest sektorem go­spo­dar­ki, w którym or­ga­ni­za­cje są zo­rien­to­wa­ne na spo­łecz­ną uży­teczność a wy­pra­co­wy­wa­na przez nie nadwyżka służy re­ali­za­cji celu spo­łecz­ne­go. [J. Hausner] " Ekonomię...

Rynek nieruchomości kusi dziś wielu, ale nie każdy wkracza na niego z odpowiednim przygotowaniem. Setki nieopierzonych inwestorów zaczyna w przekonaniu, że to gra, w której liczy się ryzyko i szczęście. Tymczasem mądre inwestowanie to cierpliwa analiza schematów, systemów i prawidłowości, które rządzą rynkiem. By łatwiej...

Eksperci, prawnicy czy inni specjaliści wymieniają szanse i zagrożenia na temat nowych regulacji i przepisów w temacie gruntów. Niezależnie jednak co piszą i jakie poglądy reprezentują wniosek jest jeden. Żadna regulacja czy przepis ani żaden człowiek nie jest w stanie zmienić praw ekonomii i praw natury. Wiedzą o...

" Okazję ciężko rozpoznać, ponieważ jest ubrana w łachmany i wygląda jak ciężka praca " Czy potrafiłbyś rozpoznać okazję gdyby do Ciebie przyszła ? Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i spróbuj odpowiedzieć na pytania : która z tych nieruchomości to okazja ? Trudno odróżnić prawda ? ( choć mogę...

Podobno w życiu nie ma nic za darmo. Z tym, że każdy z nas inaczej interpretuje słowo „ za darmo „. I może właśnie dlatego zdania są podzielone – dla jednych jest to możliwe dla innych nie. Ale aby otrzymać coś za darmo trzeba dać sobie szansę –...

„ Tworzenie bogactwa wg Groundsa (Steve Grounds napisał bestseller "Planuj i bogać się - przyp. aut.) wymaga koncentracji na tworzeniu autentycznej wartości oraz pasywnego dochodu, równowagi, uważnego zarządzania przepływem pieniężnym. Przede wszystkim jednak polega na robieniu tego, co naprawdę sprawia nam przyjemność. Możesz stworzyć bogactwo jedynie, jeśli...