Loader

Zorganizowana sprzedaż działek tzn. w sposób częstotliwy i ukierunkowany na zysk przez osobę fizyczna która nie jest przedsiębiorcą Naczelny Sąd Administracyjny uznał się za działalność gospodarczą. Taki wyrok wydał NSA w dniu 2.03.2012 ( II FSK 1549/10 )  Dzieląc działki i sprzedając je zapłacisz podatek dochodowy jak przedsiębiorca. Powinieneś...

Kwestię renty planistycznej reguluje art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest formą dany publicznej płaconej jednorazowo przez właściciela gruntu na rzecz gminy.  Dokładną definicję renty planistycznej podaje artykuł na www.rp.pl . I tak " Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany  " Renta planistyczna...

Korzystając z metody zakupu/ sprzedaży Nieruchomości gruntowych za pomocą dźwigni finansowej ( współfinansowania przez właściciela ) należy zabezpieczyć interesy obu stron umowy w odpowiedni sposób. Po prostu właściciel musi być pewien że jest zabezpieczony w przypadku zwłoki lub braku wpłat przez kupującego , kupujący natomiast musi...

W dniu 23 października 2011 r. wchodzą  życie przepisy dotyczące zapisu windykacyjnego - nowej instytucji w prawie cywilnym. Zapis umożliwi przekazanie składników majątku osoby zmarłej ( np. ziemii ) osobie obdarowanej bez potrzeby przeprowadzania procesu spadkowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj....

Zgodnie z art. 9  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zwalnia się od podatku m.in. następujące czynności cywilnoprawne: przeniesienie własności nieruchomościlub ich część i, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów m.in. sprzedaży, pod...