Loader

 Ministerstwo finansów planuje zmiany w obliczaniu podatku rolnego. Obecnie oblicza się go na podstawie cen skupu żyta. Ponieważ areał upraw tego zboża zmniejsza się – podstawa obliczania podatku nie jest miarodajna. Propozycje zmian idą w kierunku powiązania wysokości tego podatku od ceny kilku zbóż lub zastąpienia...

Zgodnie z art. 9  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zwalnia się od podatku m.in. następujące czynności cywilnoprawne: przeniesienie własności nieruchomościlub ich część i, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów m.in. sprzedaży, pod...